Προσλαμβάνουμε!

H Magic Box αναζητεί Πωλητές/Ταμίες. Είστε ιδανικοί υποψήφιοι αν:
Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες. Σας διακρίνουν η υπευθυνότητα και η αξιοπιστία.
Σας αρέσει η ομαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι.
Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο του λιανεμπορίου.
Περιοχή ενδιαφέροντος σε όλη την Αττική. Προοπτικές εξέλιξης.
Αν ενδιαφέρεστε στείλτε μας το βιογραφικό σας στο info@magicbox.shop