Τα Magic box στηρίζουν τις προσπάθειες για την σωτηρία του Michael